W celu świadczenia usług na najwyższy poziomie ta strona wykorzystuje pliki cookies. Akceptuj lub Dowiedz się więcej

Strona Główna | Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. USTALENIA OGÓLNE

Administratorem i wyłącznym właścicielem Serwisu jest Webexpert Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-791), przy ulicy Stryjeńskich 19/361 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000461254, NIP 9512366938, REGON 146670842.

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
 1. Niniejsza polityka prywatności (dalej „Polityka Prywatności”) określa zasady ochrony i przetwarzania informacji dotyczących Użytkowników w Serwisie. Polityka stanowi integralną część Regulaminu.

 2. Administratorem i wyłącznym właścicielem Serwisu jest Webexpert Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-791), przy ulicy Stryjeńskich 19/361 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000461254, NIP 9512366938, REGON 146670842.

 3. Wypełniając formularz rejestracyjny w Serwisie Użytkownik oświadcza, że podane w nim dane są prawdziwe, ma prawo nimi dysponować oraz zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności i akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności. W przypadku podania danych osobowych (np. w celu rozliczenia się z tytułu wykupienia Abonamentu korzystania z Serwisu lub kampanii reklamowej w Serwisie) Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie tych danych w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora zgodnie z przepisami o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 4. Administrator Serwisu jest administratorem zbioru danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm, dalej „ustawa o ochronie danych osobowych”).

 5. Informacje handlowe w formie elektronicznej (e-mail) będą przekazywane wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził oddzielną zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie (zapis do Newslettera).

 6. Zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną (e-mail) Użytkownik wyraża poprzez zaznaczenie odpowiednich pól podczas rejestracji w Serwisie, zakupów, a także w ramach ustawień konta Użytkownika po zalogowaniu do Serwisu. Powyższa zgoda może być odwołana przez Użytkownika w każdym czasie poprzez odznaczenie odpowiednich pól w ramach ustawień konta lub poprzez kliknięcie w odpowiedni link do wypisu w korespondencji otrzymanej drogą elektroniczną (e-mail).

 7. Dane osobowe Użytkowników otrzymywane przez Administratora podczas rejestracji w Serwisie przekazywane są przez Użytkowników dobrowolnie. Przekazanie ich jest jednak koniecznym warunkiem założenia Konta w Serwisie umożliwiającego korzystanie z jego funkcjonalności oraz wykupienie kampanii reklamowej.

 8. Każdemu Użytkownikowi przysługuje nieograniczone prawo do żądania informacji o treściach przechowywanych na jego temat jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych Użytkownika. W tym celu należy wysłać odpowiednią wiadomość na adres info@portematik.pl.

 9. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Administrator Serwisu Portematik.pl.

 10. Użytkownik odpowiedzialny jest za utrzymanie w tajemnicy swoich haseł, loginów i innych danych podawanych w Serwisie. Administrator nie odpowiada za udostępnienie przez Użytkownika danych osobom trzecim i za skutki działania dokonanego z ich użyciem.

 11. Administrator odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo danych zgromadzonych w bazie Serwisu.

 12. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń informacji i danych o Użytkownikach podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

 13. Serwis wykorzystuje pliki „cookies”, które ułatwiają korzystanie z zasobów Serwisu, pozwalają na personalizację oglądanej zawartości, na dobranie zawartości do indywidualnych preferencji i potrzeb Użytkowników oraz na zbieranie danych na potrzeby analizowania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu. Wyłączenie opcji cookies nie pozbawia Użytkownika możliwości korzystania z Serwisu, chociaż pewne funkcjonalności w trybie wyłączonych plików cookies mogą być niedostępne lub zablokowane.

 14. Serwis do celów analitycznych wykorzystuje mechanizm Google Analytics bazujący na odczycie plików cookies. Mechanizm Google Analytics należący do Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California, 94043 USA w sposób anonimowy zbiera ogólne dane statystyczne o Użytkownikach odwiedzających Serwis i służy poprawie jakości funkcjonowania Serwisu oraz przeanalizowaniu w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu.